Rent vand er ingen selvfølge.

Rent vand i hanerne betragter vi alle som en selvfølge, men i Viby Vandværk arbejdes der dagligt på at sikre alle et godt og rent vand.

Der er stadig masser af rent grundvand i Danmark også i Viby, men at det også er rent når det når frem, til hanerne skyldes blandt andet at Vandværket dagligt kontrollerer produktionen.

Viby Vandværk leverer i dag  fra 350-400. m3 vand pr dag til 744 kunder i Viby Vandværk, hertil kommer alle  der bor i lejlighed, da der her er fællesmålere til de fleste.

Viby Vandværk forbedrer hele tiden ledningsnettet for at undgå alt for mange ledningsbrud, selv om det kan være svært da Viby Vandværk har flere gamle ledninger af støbejern.

Vandkvaliteten i boringerne kontrolleres regelmæssigt af et uvildigt akkrediteret laboratorium og bygningerne kontrolleres for uregelmæssigheder der i værste fald kunne forårsage forurening af det rene vand.

Eksempelvis har vi etableret en ledning til Dåstrup Vandværk for at sikre leverancen i de allerfleste situationer og sikre at der ikke bliver stilllestående vand i ledningsnettet.

Bestyrelsen

 

Viby Vandværk kan kontaktes på adressen:
Viby  Vandværk
Søndergade 27B, 4130 Viby Sj.    

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt vandværkspasseren
                                 Jakob Arlt

                                  23454788
                                   Email: jakobarlt54@gmal.comVedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: 
Kontakt kassereren
Inga Skjærris
4614 0002
Email