Ejerskifte:

Vandværket foretager ikke afregning ved ejer/ lejeskifte.
Ved ejer/lejeskifte skal vandregningen indgå i refusionopgørelse i lighed med øvrige refusioner over ejendommen, og der vil således ikke bliver foretaget afregning med vandværket ved ejeskifte.
Til brug for refusionsopgørelse skal der bruges:
Den seneste årsopkrævning (udsendes marts med betaling primo april)
Måleraflæsning pr. overtagelsesdage.
Disse oplysninger skal gives til vedkommende som skal udfærdige refusionsopgørelsen.

Ved ejeskifte på en ejendom er der ingen udgifter til vandværket

Fremsendelse af ekstra årsopgørelse/regning/ kontoudtog koster jf. takstbladet et gebyr

 
Afmeld PBS:
Har man haft opkrævningen via PBS, skal sælgeren ved et ejerskifte selv melde sin PBS-aftale fra. Det kan vandværket ikke gøre.

 

Viby Vandværk kan kontaktes på adressen:
Viby  Vandværk
Søndergade 27B, 4130 Viby Sj.    

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt vandværkspasseren
Vagn Hitz                   Jakob Arlt

Tlf. 4036 5830            23454788
Email                          Email: jakobarlt54@gmal.comVedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: 
Kontakt kassereren
Inga Skjærris
4614 0002
Email