Generalforsamling

Viby Vandværk kan ikke afholde den ordinære generalforsamling pga. forsamlingsforbuddet. Så snart det bliver muligt, vil vi indkalde til et fysisk møde, hvilket vi naturligvis annoncerer jf. vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Viby Vandværk kan kontaktes på adressen:
Viby  Vandværk
Søndergade 27B, 4130 Viby Sj.    

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt vandværkspasseren
Vagn Hitz 
Tlf. 4036 5830
Email 

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: 
Kontakt kassereren
Inga Skjærris
4614 0002
Email